MMA Forum - UFC Forums - UFC Results - MMA Videos - View Single Post - Shooto - GIG Tokyo 3
View Single Post
post #1 of (permalink) Old 10-07-2009, 10:07 AM Thread Starter
truebluefan
Megaweight
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 5,909
                     
Shooto - GIG Tokyo 3


October 18, 2009

Shinjuku Face,
Tokyo

Koetsu Okazaki vs. Hiromasa Ogikubo

Jin Kazeta vs. Guy Delameau
Kazuhiro Ito vs. Masaki Yanagisawa
Yuta Nezu vs. Nobuhiro Hayakawa
Mateus Irie Nechio vs. Yoshinori Takahashi
Makoto Sannai vs. Keita Ishibashi
Hiroki Kita vs. Yoshitaka Okigi
Koji Matsumoto vs. Munehiro Kin
Yosuke Saruta vs. Jun Nagasoe
Yusuke Sato vs. Tomokazu Sato
truebluefan is offline  
 
 
For the best viewing experience please update your browser to Google Chrome