MMA Forum - UFC Forums - UFC Results - MMA Videos - View Single Post - Pancrase Changing Tour 6
View Single Post
post #1 of (permalink) Old 10-14-2009, 10:36 AM Thread Starter
truebluefan
Megaweight
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 5,909
                     
Pancrase Changing Tour 6


October 25, 2009

Differ Ariake Arena,
Tokyo

Flyweight King of Pancrase
Mitsuhisa Sunabe vs. Isao Hirose

Seiya Kawahara vs. Ryota Sasaki
Takuya Eizumi vs. Kiyotaka Shimizu
Manabu Inoue vs. Masahiro Oishi
Ichiro Kanai vs. Keiichiro Yamamiya
Takuya Wada vs. Kengo Ura
Kenji Arai vs. Tomonari Kanomata
Kazuhiro Hamanaka vs. Shunsuke Inoue
Tashiro Nishiuchi vs. Jung Jin Suk
  Hiroki Aoki vs. Isao Kobayashi
Nobuhito Sakurada vs. Kenta Okuyama
Ryosuke Togashi vs. Daisuke Shimayama
Chaplin Kiyama vs. Taketo Noguchi
Kenichi Ogura vs. Masaaki Hasegawa
Kazuki Itaya vs. Yuki Kishitaka
Yuta Numakura vs. Daisuke Sugishima
truebluefan is offline  
 
 
For the best viewing experience please update your browser to Google Chrome