MMA Forum - UFC Forums - UFC Results - MMA Videos - View Single Post - Vekt kutting
Thread: Vekt kutting
View Single Post
post #2 of (permalink) Old 12-06-2010, 03:41 PM
Inkdot
Psychedelic
 
Inkdot's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: Sweden
Posts: 891
                     
Jag kan inte svara på frågan men 5kg till feb borde gå bra!

Testa att fråga på engelska på denna del av forumet

Lycka till!
Inkdot is offline  
 
 
For the best viewing experience please update your browser to Google Chrome