MMA Forum - UFC Forums - UFC Results - MMA Videos - View Single Post - UFC to Sweden!!
Thread: UFC to Sweden!!
View Single Post
post #8 of (permalink) Old 03-03-2011, 07:03 PM
Voiceless
Super Heavyweight
 
Voiceless's Avatar
 
Join Date: Nov 2010
Location: Neo-Babylon
Posts: 4,600
                     
Det är mycket intressant. Var det inte till 2006 att proffsboxningen var förbjudet i Sverige¿

Och finns det tillräkligt åskådare för en MMA-föranstaltande i Sverige¿
Voiceless is online now  
 
 
For the best viewing experience please update your browser to Google Chrome