MMA Forum - UFC Forums - UFC Results - MMA Videos - View Single Post - DREAM 10: Joachim Hansen vs Shinya Aoki omkamp 20 Juli
View Single Post
post #9 of (permalink) Old 05-20-2009, 04:00 PM
Oeye91
MMA Fanatic
 
Join Date: May 2009
Posts: 2
 
Håper selvfølgelig på Hansen,men Aoki har slått han før. Hansen må passe på at han ikke tar de store venstre igjen. Han bommet mye forrige gang.

Men forhåpentligvis så har han gode trenere som har påpekt dette
Oeye91 is offline  
 
 
For the best viewing experience please update your browser to Google Chrome