MMA Forum - UFC Forums - UFC Results - MMA Videos

MMA Forum - UFC Forums - UFC Results - MMA Videos (http://www.mmaforum.com/forumindex.php)
-   Skandinavisk Seksjon (http://www.mmaforum.com/skandinavisk-seksjon/)
-   -   Joakim Aardalen - Trening og Highlight video (http://www.mmaforum.com/skandinavisk-seksjon/102626-joakim-aardalen-trening-og-highlight-video.html)

Danny89 06-12-2012 07:55 AM

Joakim Aardalen - Trening og Highlight video
 


http://www.youtube.com/watch?v=cE35STw58no


Hva syns dere? :D utrolig atletisk kar! satser fullt ut, og har ett mål om å komme i UFC.

frankgjertsen 07-12-2012 05:17 AM

Joda, Joakim kan nå langt, hvis han satser og begynner å terpe det stående gamet sitt han. En av verdens absolutt beste brytere, noe som er ett jævla godt utgangspunkt!

Savner å se teamet hans legge ut noe nytt nå da! Vil gjerne se hvordan det går med fremgangen osv. :)


All times are GMT -4. The time now is 01:39 AM.

Powered by vBulletin Version 3.8.7 , Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2016 DragonByte Technologies Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2016 DragonByte Technologies Ltd.

 
For the best viewing experience please update your browser to Google Chrome