MMA Forum - UFC Forums - UFC Results - MMA Videos

MMA Forum - UFC Forums - UFC Results - MMA Videos (http://www.mmaforum.com/)
-   Skandinavisk Seksjon (http://www.mmaforum.com/skandinavisk-seksjon/)
-   -   Presenter deg!:D (http://www.mmaforum.com/skandinavisk-seksjon/55324-presenter-deg-d.html)

awf 04-29-2009 07:18 AM

Presenter deg!:D
 
Hey!

Trenger ikke skrive ned hele livshistorien din, men kanskje litt om bakgrunn, om du driver med noe kampsport og evt hvordan du ble interessert i MMA.


All times are GMT -4. The time now is 11:57 PM.

Powered by vBulletin Version 3.6.8 , Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2