MMA Forum - UFC Forums - UFC Results - MMA Videos

MMA Forum - UFC Forums - UFC Results - MMA Videos (http://www.mmaforum.com/forumindex.php)
-   Skandinavisk Seksjon (http://www.mmaforum.com/skandinavisk-seksjon/)
-   -   Vekt kutting (http://www.mmaforum.com/skandinavisk-seksjon/84431-vekt-kutting.html)

mmastefan 11-22-2010 03:55 PM

Vekt kutting
 
Kan noen fortelle meg en trygg og effektiv måte å gå ned i vekt på? må gå ned 5kg til februar.
Trenger en oversikt over kosthold, trenings tips og tilskudd.
Mvh Stefan

Inkdot 12-06-2010 03:41 PM

Jag kan inte svara på frågan men 5kg till feb borde gå bra!

Testa att fråga på engelska på denna del av forumet

Lycka till!


All times are GMT -4. The time now is 02:57 PM.

Powered by vBulletin Version 3.8.7 , Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2016 DragonByte Technologies Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2016 DragonByte Technologies Ltd.

 
For the best viewing experience please update your browser to Google Chrome