Mixed Martial Arts Forum banner

1 - 2 of 2 Posts

·
Premium Member
Joined
·
5,909 Posts
Discussion Starter #1


December 6, 2009

Matchups:
Light Heavyweight King of Pancrase
Ryo Kawamura vs. Shunsuke Inoue

Middleweight King of Pancrase
Izuru Takeuchi vs. Ichiro Kanai

Kenji Arai vs. Tomonori Kanomata
Masaya Takita vs. Tashiro Nishiuchi
Yuichi Ikari vs. Keigo Hirayama
Junichi Ota vs. Juntaro Ami
Shoko Sato vs. Yuta Numakura
Hiroyuki Nakajima vs. Yoshihiro Matsunaga
 
1 - 2 of 2 Posts
Top